Här på Looking Glass tror vi på jämlik utbildning! Därför strävar vi efter att hålla vårt innehåll helt gratis för de länder och människor som behöver det mest. Därmed inte sagt att vi inte uppskattar stödet. Med din hjälp kan vi höja den ekonomiska läskunnigheten hos dem som är i desperat behov.

Därför vänder vi oss till samhället för att få hjälp. Vi är redan i samtal med Madeira, Honduras, Colombia och El Salvador, och vi vill bredda denna räckvidd. Alla donationer går till produktion av pedagogiskt skolmaterial. På så sätt kan vi börja utbilda dagens barn och unga vuxna om vikten av finansiell kunskap och de många fördelarna med Bitcoin.

Vi är uppriktigt tacksamma för allt stöd!