Zrozumienie obligacji i ubezpieczenia Bitcoin – Pt. 3

Od redakcji: Ten artykuł jest trzecim z trzyczęściowej serii. Zwykły tekst reprezentuje pisanie Greg Foss, podczas gdy pisana kursywą kopia reprezentuje pismo Jason Sansone.

W pierwszych dwóch odsłonach tej serii (część pierwsza tutaji część druga tutaj), dokonaliśmy przeglądu wielu podstawowych pojęć niezbędnych do zrozumienia rynków kredytowych, zarówno w „normalnych” czasach, jak i w czasie zarażenia. Na zakończenie tej serii chcielibyśmy zbadać kilka metod, za pomocą których można uzyskać wycenę bitcoina. Będą to obliczenia dynamiczne, co prawda nieco subiektywne; jednak będą one również jednym z wielu obaleń często sugerowanego twierdzenia, że ​​bitcoin nie ma fundamentalnej wartości.

Zanim to zrobimy, chcemy określić pięć fundamentalnych zasad leżących u podstaw naszej tezy:

  1. Bitcoin = matematyka + kod = prawda
  2. Nigdy nie obstawiaj platform open-source
  3. Pieniądze zawsze były technologią, dzięki której nasze dzisiejsze wydatki na pracę/energię/czas będą dostępne do konsumpcji jutro
  4. Bitcoin to programowalna energia pieniężna… Magazyn wartości, zbywalny w najpotężniejszej sieci komputerowej na świecie
  5. Fiaty są zaprogramowane do deprecjonowania

PIERWSZA METODA WYCENY: WSKAŹNIK PODPOROWY

Uważam, że bitcoin jest „anty-fiat”. W związku z tym można go traktować jako domyślne ubezpieczenie koszyka suwerenów/walut fiducjarnych. Ta koncepcja ma wartość, którą można dość łatwo obliczyć. Ukuliśmy tę kalkulację jako „indeks punktu podparcia” i wskazuje on łączną wartość ubezpieczenia swapów ryzyka kredytowego (CDS) w koszyku suwerennych krajów G20 pomnożoną przez ich odpowiednio finansowane i niefinansowane zobowiązania. Ta dynamiczna kalkulacja stanowi podstawę jednej z aktualnych metod wyceny bitcoina.

Dlaczego bitcoin jest „anty-fiat”? Mówiąc prościej, nie można go zdegradować. Podaż bezwzględna jest stała. Na zawsze. Jest to dokładne przeciwieństwo obecnego globalnego reżimu walut fiducjarnych. Jak zatem można to uznać za „ubezpieczenie niewypłacalności” w koszyku suwerenów/walut fiducjarnych? Zasadniczo wartość umowy ubezpieczeniowej rośnie wraz ze wzrostem ryzyka, a ryzyko (kredytowe) wzrasta wraz z kontynuacją drukowania fiducjarnego.

Posłużmy się Stanami Zjednoczonymi jako przykładowym obliczeniem. Rząd federalny ma ponad 30 bilionów dolarów niespłaconego długu. Według usdebtclock.org, w chwili pisania tego tekstu ma również 164 biliony dolarów niesfinansowanych zobowiązań w ramach zobowiązań Medicare i Medicaid. Zatem suma finansowanych i niesfinansowanych zobowiązań wynosi 194 biliony dolarów. Jest to kwota fiducjarna, którą należy ubezpieczyć w przypadku niewypłacalności.

W chwili pisania tego tekstu pięcioletnia premia CDS dla USA jest wyceniony na 0.12% (12 punktów bazowych, czyli punktów bazowych). Mnożąc to przez całkowite zobowiązania dłużne (194 biliony dolarów), otrzymuje się wartość ubezpieczenia CDS w wysokości 232 miliardów dolarów. Innymi słowy, w oparciu o dane z rynku CDS, jest to kwota fiducjarna, którą łączna liczba globalnych inwestorów musiałaby wydać na zakup ochrony przed niewypłacalnością w USA w ciągu najbliższych pięciu lat.

Jeśli pięcioletnia premia CDS wzrośnie do 30 punktów bazowych (pasować do Kanady w chwili pisania tego tekstu) wartość wzrasta do 570 miliardów dolarów. Uwaga: w tym obliczeniu zastosowano stały pięcioletni okres. To powiedziawszy, zaległe zobowiązanie według średniej ważonej jest dłuższe niż pięć lat ze względu na Medicare i Medicaid, w związku z czym zdecydowaliśmy się na ekstrapolację na okres 20 lat. Korzystając z obliczeń tenorowych, implikowana 20-letnia premia CDS dla USA wynosi 65 punktów bazowych. Innymi słowy, biorąc tylko Stany Zjednoczone jako jeden ze składników koszyka G20, mamy wycenę 194 bilionów dolarów pomnożoną przez 65 punktów bazowych = 1.26 biliona dolarów.

Jeśli spojrzymy teraz szerzej, nasze obliczenie obecnego wskaźnika punktów podparcia G20 wynosi ponad 4.5 biliona dolarów.

Niezależnie od tego, zgodnie z tą metodologią, godziwa wartość bitcoina wynosi około 215,000 XNUMX USD za bitcoina już dziś. Uwaga: Jest to obliczenie dynamiczne (ponieważ zmienne wejściowe ciągle się zmieniają). Jest to nieco subiektywne, ale opiera się na ważnych testach porównawczych wykorzystujących inne wyraźnie obserwowane rynki CDS.

Przy obecnej cenie około 40,000 XNUMX USD za bitcoin, indeks punktu podparcia wskazywałby, że bitcoin jest bardzo tani w stosunku do wartości godziwej. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że każdy portfel instrumentów o stałym dochodzie jest narażony na ryzyko niewykonania zobowiązania przez państwo, sensowne byłoby, aby każdy inwestor o stałym dochodzie posiadał bitcoiny jako ubezpieczenie domyślne w tym portfelu. Twierdzę, że wraz ze wzrostem premii za suwerenne CDS (odzwierciedlając zwiększone ryzyko niewypłacalności) wewnętrzna wartość bitcoina wzrośnie. Będzie to dynamika, która pozwoli indeksowi Fulcrum na ciągłe przewartościowanie bitcoina.

DRUGA METODA WYCENY: BITCOIN VS. FIZYCZNE ZŁOTO

Bitcoin został przez niektórych nazwany „złotem 2.0”. Argument za tym wykracza poza zakres tego artykułu. Niezależnie od tego, kapitalizacja rynkowa fizycznego złota jest około 10 biliona dolarów. Jeśli podzielimy tę kwotę przez 21 milionów bitcoinów o twardym ograniczeniu, wynik wyniesie około 475,000 XNUMX USD za bitcoina.

TRZECIA METODA WYCENY: BITCOIN JAKO PROCENT ŚWIATOWYCH AKTYWÓW

O ile pamiętam, Instytut Finansów Międzynarodowych oszacował łączne globalne aktywa finansowe w 2017 r., w tym nieruchomości, na 900 bilionów dolarów. Gdyby bitcoin zdobył 5% tego rynku, moglibyśmy obliczyć 45 bilionów dolarów podzielone przez 21 milionów, aby znaleźć wartość 2.14 miliona dolarów za bitcoina w dzisiejszych dolarach. Przy 10% udziale w rynku jest to ponad 4 miliony dolarów za bitcoina.

mtg4mzg5odqynja4otg5ndaz

CZWARTA METODA WYCENY: ANALIZA WARTOŚCI OCZEKIWANYCH

Na podstawie wartości oczekiwanej bitcoin jest również tani, a z każdym dniem przetrwania sieci Bitcoin lewa strona (w kierunku zera) rozkładu prawdopodobieństwa nadal maleje, podczas gdy asymetria po prawej stronie jest utrzymywana. Przeprowadźmy prostą analizę, korzystając z liczb obliczonych powyżej. Sformułujemy rozkład, który ma tylko pięć wyników, z arbitralnie przypisanymi prawdopodobieństwami.

zrzut ekranu 2022 04 22 w 8.52.59 am

Oczekiwana wartość wyniku z tego przykładu to ponad 150,000 XNUMX USD za bitcoina.

Biorąc pod uwagę ostatnie poziomy cen bitcoina, jeśli uważasz, że jest to zgodne z twoją oczekiwaną wartością, kupujesz obiema rękami. Oczywiście nie ma pewności, że mam rację. I to nie jest porada finansowa, aby zabraknąć i kupić bitcoin. Po prostu przedstawiam metodologię wyceny, która dobrze mi służyła w mojej 32-letniej karierze. Robić. Twój. Własny. Badania.

Dla przypomnienia, mój scenariusz bazowy jest znacznie wyższy, ponieważ uważam, że istnieje realna szansa, że ​​bitcoin stanie się aktywem rezerwowym światowej gospodarki. Punktem zwrotnym dla tego wydarzenia jest przyjęcie bitcoina jako globalnej jednostki rozliczeniowej w handlu produktami energetycznymi. Uważam, że logiczne jest, że kraje, które sprzedają swoje cenne zasoby energetyczne w zamian za bezwartościowy fiat, przechodzą z dolara amerykańskiego na bitcoina. Co ciekawe, zapowiedział to Henry Ford, kiedy zadeklarowane dawno temu że zastąpi złoto jako podstawę waluty i zastąpi je niezniszczalnym bogactwem naturalnym świata. Ford był Bitcoinerem, zanim pojawił się Bitcoin.

Cyfrowa energia pieniężna przechowywana w największej i najbezpieczniejszej sieci komputerowej na świecie w zamian za energię do zasilania sieci elektrycznych na całym świecie jest naturalną ewolucją opartą na pierwszej zasadzie termodynamiki: zasadzie zachowania energii.

WNIOSEK

Są to ogromne liczby i wyraźnie pokazują możliwości asymetrycznego zwrotu z krzywej ceny bitcoina. W rzeczywistości rozkład prawdopodobieństwa/ceny jest ciągły, ograniczony do zera z bardzo długim ogonem po prawej stronie. Biorąc pod uwagę asymetryczną dystrybucję zwrotu, uważam, że zerowa ekspozycja na bitcoin jest bardziej ryzykowna niż posiadanie 5% pozycji w portfelu. Jeśli nie masz długich bitcoinów, jesteś nieodpowiedzialnie krótki.

Jeśli jesteś dziś inwestorem o stałym dochodzie, matematyka nie działa na Twoją korzyść. Obecna rentowność do terminu zapadalności na indeksie „wysokiej rentowności” wynosi około 5.5%. Jeśli weźmiesz pod uwagę oczekiwane i nieoczekiwane straty (z powodu niewykonania zobowiązania), dodasz wskaźnik kosztów zarządzania, a następnie uwzględnisz inflację, otrzymasz ujemny realny zwrot. Mówiąc prościej, nie uzyskujesz odpowiedniego zwrotu z ryzyka. Rynek obligacji wysokodochodowych czeka poważne rozliczenie.

Nie myśl o tym za dużo. Obniż swoje preferencje czasowe. Bitcoin jest najczystszą formą energii pieniężnej i jest ubezpieczeniem portfela dla wszystkich inwestorów o stałym dochodzie. Moim zdaniem jest tani w przypadku najbardziej racjonalnych wyników wartości oczekiwanej. Ale znowu, nigdy nie można być w 100% pewnym. Jedyne co jest pewne:

  1. Śmierć
  2. Podatki
  3. Trwająca dewaluacja Fiata
  4. Stała dostawa 21 milionów bitcoinów

Ucz się matematyki… albo skończ grając w głupie gry i wygrywając głupie nagrody. Ryzyko dzieje się szybko. Bitcoin to zabezpieczenie.

EPILOG

Wydawałoby się, że każdy powinien rozumieć podstawy systemu monetarnego opartego na kredytach, na którym działają nasze rządy i kraje. Jeśli mamy stać na straży ideałów republiki demokratycznej (jak np zadeklarował Lincoln: „…rząd ludu, przez lud, dla ludu”), to musimy żądać przejrzystości i uczciwości od tych spośród nas, których wybraliśmy na przywódców. To jest nasz obowiązek jako obywateli: pociąganie do odpowiedzialności naszych przywódców.

Ale nie możemy tego zrobić, jeśli w ogóle nie rozumiemy, co oni robią. Rzeczywiście, w dzisiejszym świecie bardzo brakuje wiedzy finansowej. Niestety, wygląda na to, że jest to zgodne z projektem. Nasze systemy edukacji publicznej mają 12 lat na nauczanie, dzięki czemu możemy myśleć krytycznie i kwestionować status quo. To właśnie poprzez ten proces umacniania społeczeństwa dążymy do lepszej przyszłości i wspólnie ją osiągamy.

Jest to jednak ten sam proces, dzięki któremu usuwamy centralną pozycję władzy. I to, nie popełnij błędu, jest zagrożeniem dla tych, którzy siedzą na szczycie systemu. Często ta władza jest skoncentrowana w rękach nielicznych wybranych (i tak pozostaje) z powodu rozbieżności w wiedzy. Dlatego uważamy za tragiczne, że artykuł taki jak ten w ogóle musi zostać napisany… Być może jednak największym darem, jaki Satoshi dał światu, było ponowne rozpalenie w nas wszystkich ognia ciekawości i krytycznego myślenia. Dlatego my Bitcoin.

Nigdy nie przestawaj się uczyć. Świat jest dynamiczny.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

edycja obrazu 4 9111064948
Współzałożyciel, autor treści
grefos
Współzałożyciel, autor treści