Bitcoin, idealna opcja

Ten artykuł jest wspólnym dziełem napisanym przez Greg Foss i Seba Bunneya. Dlatego gdy używa się słowa „my”, autorzy odnoszą się do siebie.

W „części pierwszej” tego artykułu przedstawiamy ogólny przegląd opcji, składników, które czynią je wartościowymi, oraz sposobu wyceny tych składników, aby uzyskać kompleksową wartość dla każdej konkretnej opcji. Czytelników, którzy nie są zaznajomieni z opcjami i cenami opcji, zachęcamy do przeczytania „części pierwszej” przed przejściem do dalszej części artykułu.

Dla bardziej obeznanych z opcjami czytelników, możesz od razu przejść do „części drugiej”, gdzie dowiemy się, dlaczego uważamy, że bitcoin (BTC) jest długą pozycją zmienności. Ponieważ większość innych aktywów w zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym to w rzeczywistości pozycje o krótkiej zmienności, bitcoin może oferować zabezpieczenie portfela w przypadku zwiększonej zmienności na rynkach stycznych.

Następnie rozszerzamy analizę, aby ustalić, dlaczego bitcoin jest w rzeczywistości bardzo cenną „egzotyczną” opcją. Co więcej, jako egzotyczna opcja bezterminowa, nie ma załamania czasowego na Twojej długiej pozycji zmienności. Wreszcie, w świecie, w którym opcje egzotyczne na ogół wymagają zawarcia kontraktu ze zdefiniowanym kontrahentem (nie są generyczne, więc nie handlują na giełdach per se), fakt, że bitcoin nie wiąże się z żadnym ryzykiem kontrahenta, prowadzi do wniosku, że bitcoin jest idealnym rozwiązaniem. opcja, która z czasem zostanie przyjęta przez inwestorów jako zabezpieczenie przed światem inwestowania zorientowanym na zmienność pozycji krótkoterminowych.

*Nie martw się, jeśli ten wstęp przeszedł Ci przez głowę, zamiast tego po prostu zacznij od „części pierwszej” poniżej.

Część pierwsza: wprowadzenie do opcji

Zanim naprawdę zrozumiemy, dlaczego bitcoin może być „doskonałym” instrumentem opcyjnym, musimy najpierw przejrzeć trochę teorii opcji. Pomoże nam to łatwiej zrozumieć koncepcję bitcoina jako opcji długiej sprzedaży na fiat ponzi.

Jaka jest opcja?

W najbardziej uproszczonej formie opcja jest instrumentem pochodnym, którego cena wywodzi się z aktywów bazowych. Umowa ubezpieczenia jest bardzo podobna do umowy opcji i jest świetnym punktem wyjścia do zrozumienia opcji. W przypadku każdej opcji/umowy ubezpieczeniowej masz dwie strony, które chcą osiągnąć różne wyniki. Na przykład z ubezpieczeniem domu masz:

 1. Kupujący, który chce zapłacić premię z góry, aby uzyskać ochronę pieniężną w przypadku pożaru, powodzi lub innego niekorzystnego zdarzenia
 2. Sprzedawca, który chce uzyskać przepływ pieniężny z góry i uważa, że ​​prawdopodobieństwo wypłaty z powodu niekorzystnego zdarzenia jest mniejsze niż premia otrzymana od kupującego

Jako kupujący opcję powiedziałbyś, że masz długą opcję, a jako sprzedający, że masz krótką opcję.

Teraz należy zauważyć, że ten artykuł nie ma na celu nauczania opcji 101, a zatem w przyszłości skupimy się na bitcoinie jako opcji długiej sprzedaży. Mając to na uwadze, cofniemy się raz lub dwa razy do przykładu ubezpieczenia domu, ponieważ jest to dobra analogia do próby uchwycenia mechaniki opcji długiej sprzedaży.

Być może zauważyłeś, że termin „podstawowy” jest wspomniany powyżej. Nie obwiniamy Cię, jeśli nie wiesz, co oznacza ten żargon… nie jesteś sam. Zasadniczo, ponieważ opcja jest instrumentem pochodnym, wartość opcji opiera się na kilku czynnikach związanych z aktywami bazowymi. W przykładzie ubezpieczenia domu, aktywami bazowymi byłby dom i składka zapłacona za ubezpieczenie, a także takie rzeczy jak:

 • Jak długo chcesz ubezpieczyć swój dom?
 • Gdzie znajduje się Twój dom (równy zalewowe, strefa osuwisk itp.)
 • Stan twojego domu

Jak długi jest bitcoin? położyć opcja?

Chociaż bitcoin nie jest technicznie opcją, jedną z głównych narracji stojących za jego szybkim rozwojem od samego początku jest to, że bitcoin jest w rzeczywistości umową ubezpieczeniową na wypadek, gdyby system waluty fiducjarnej został zanurzony w pogorszeniu jakości kredytowej, które obejmuje wiele ewentualnych awarii.

Pamiętając o tym, można porównać kupowanie bitcoinów do kupowania opcji sprzedaży w systemie fiat. Gdybyśmy mieli zobaczyć awarię systemu fiducjarnego, bitcoin najprawdopodobniej skorzystałby nieproporcjonalnie. Jednak bitcoin jest wyjątkowy, ponieważ ma wiele zalet opcji bez niektórych tradycyjnych wad, do których przejdziemy.

Zagłębmy się głębiej. Podczas analizy opcji różne opcje zapewniają korzyści w różnych warunkach. Możesz określić, jakie warunki wpływają na cenę opcji, badając tak zwanych „greków opcji”. Te metryki pomagają określić wrażliwość opcji na wiele czynników, takich jak czas, zmienność, stopy procentowe itp. Mając to na uwadze, przyjrzymy się czterem bardziej znanym Grekom: theta, vega, gamma i rho.

Grecy

Teta: mierzy zmianę ceny opcji w miarę upływu czasu. Bitcoin jest neutralny dla theta.

Jedną z głównych wad bycia kupującym opcję (długa opcja) jest to, że jesteś ograniczony limitem czasowym. Inicjując kontrakt opcji, ustalasz datę wygaśnięcia kontraktu. W tej określonej z góry dacie wygaśnięcia nie masz już ubezpieczenia/ochrony przed niekorzystnym zdarzeniem, za które pierwotnie zapłaciłeś. W świecie opcji tworzy to coś, co nazywa się „rozpadem teta”, co oznacza, że ​​w miarę zbliżania się czasu do wygaśnięcia wartość opcji traci na wartości, ponieważ zmniejsza się ilość czasu na wystąpienie zdarzenia niepożądanego. Dlatego im dłużej chcesz coś ubezpieczyć, tym będzie to bardziej kosztowne.

Chociaż bitcoin ma wiele takich samych zalet jak długa opcja, bitcoin jest wyjątkowy, ponieważ nie jest kontraktem ograniczonym czasowo; jest jej własnym atutem. Ostatecznie, ponieważ bitcoin nie jest ograniczony czasowo, nie ma utraty wartości w czasie z powodu rozpadu theta. Posiadając i przechowując bitcoin, masz na czas nieokreślony niezmienną umowę ubezpieczeniową, która wynagrodzi cię wielce w przypadku znacznego załamania się systemu fiducjarnego.

Wega: mierzy wrażliwość opcji na wzrost lub spadek zmienności. Bitcoin to długa vega.

Jeśli ktoś mówi, że jest opcją od dawna, oznacza to, że czerpie korzyści z nieładu i zwiększonej zmienności. W naszym przykładzie z domem, gdyby nasz dom spłonął, nasza polisa ubezpieczeniowa wypłaciłaby się — czerpiemy korzyści ze zwiększonego nieładu i niestabilności. Jak to się ma do bitcoina? Ponieważ bitcoin jest opcją długiej sprzedaży na fiat, która opiera się na długu, bycie długim bitcoinem oznacza, że ​​zasadniczo masz krótki kredyt i korzystasz z nieładu i zmienności na rynkach kredytowych.

Wraz z większą interwencją monetarną i fiskalną powodującą wzrost podaży pieniądza i obciążenia długiem przy jednoczesnym zmniejszeniu siły nabywczej dolara, widzimy większą niestabilność gospodarczą. Wraz z większą niestabilnością wiąże się większa niepewność co do bezpieczeństwa dolara i nadciągający ciężar zadłużenia. Ta niepewność prowadzi do większej zmienności i nieładu. Ponieważ bitcoin jest opcją długiej sprzedaży na fiat i kredyt, czerpie korzyści ze zwiększonej zmienności i niepewności.

Gamma: mierzy tempo zmian delty. Bitcoin to długa gamma.

W świecie opcji gamma jest miarą czegoś, co nazywa się „wypukłością”. Mówiąc dokładniej, kiedy jesteś długo opcją, jesteś narażony na coś magicznego, co nazywa się pozytywną wypukłością. W żargonie finansowym jest to nieliniowy profil zwrotu opcji. Zróbmy prostą matematykę, aby to wyjaśnić:

Gdybyśmy mieli widzieć ciągłą inflację i tłumienie stóp, które skłoniły 25% posiadaczy obligacji do opuszczenia rynku kredytowego o wartości 120 bilionów dolarów i wejścia na bitcoin, wyceniany na 1 bilion, większość spodziewałaby się 25% wzrostu wartości należnego bitcoina do 25% spadku wartości nominalnej obligacji.

Jednak zamiast tego zobaczylibyśmy wzrost wartości bitcoina o 30 bilionów dolarów (120 bilionów dolarów * 25%) (to uproszczone równanie nie uwzględnia nieliniowego efektu, że 1 dolar wpływa do bitcoina zwykle równa się tworzeniu wartości większej niż 1 dolar). W ujęciu procentowym jest to wzrost o 3,000%. Ten nieliniowy profil powrotu lub asymetria potencjału wzrostu nazywa się „wypukłością dodatnią”. Jest to marzenie menedżera ryzyka, ponieważ możesz zabezpieczyć swój portfel niewielką alokacją na bitcoin, jednocześnie zyskując ekspozycję na duże zyski.

Z biegiem czasu, gdy widzimy dalszą ekspansję monetarną i tłumienie stóp procentowych w celu stłumienia nadciągającego zadłużenia, coraz więcej aktywów zacznie pozostawać w tyle za inflacją. Szacunki wskazują, że globalne aktywa z wyłączeniem instrumentów pochodnych wynoszą 532 bln USD (12 bln USD w złocie, 100 bln USD w akcjach, 120 bln USD na rynku obligacji, 300 bln USD w nieruchomościach). Ponieważ inwestorzy chcą wyjść z tych słabo rentownych aktywów i przenieść się na bardziej ekologiczne pastwiska, bitcoin ma najlepszą pozycję do czerpania korzyści, a ze względu na długą ekspozycję na gamma, opisaną powyżej, potencjał wzrostu jest niekwestionowany.

Ro: mierzy wrażliwość opcji na zmianę stóp procentowych. Bitcoin to zarówno długie, jak i krótkie rho.

Bitcoin jest wyjątkowy, ponieważ jest jednym z niewielu aktywów, które mogą czerpać korzyści niezależnie od kierunku zmian stóp procentowych. Ze względu na nadmierne zadłużenie w większości krajów, jeśli stopy procentowe zaczną rosnąć, ludzie nie będą już w stanie spłacać swoich długów, nasili się efekt domina, prowadząc do szybszego załamania obecnego systemu finansowego. Zwiększy to liczbę tradycyjnych posiadaczy aktywów, którzy chcą wyjść ze swoich pozycji w poszukiwaniu aktywów, które oferują im ochronę bez ryzyka kontrahenta, takich jak bitcoin.

Z drugiej strony, jeśli stopy zaczynają spadać, spadają koszty kredytu, co zachęca do konsumpcji i wydawania długu, zwiększając inflację i dostępność kapitału w gospodarce. W takim przypadku załamałaby się siła nabywcza dolara. Wypchnęłoby to inteligentne pieniądze z krzywej ryzyka na pozycje, które zabezpieczałyby ich portfele przed tym załamaniem siły nabywczej. Gdzie lepiej chronić siłę nabywczą niż w bitcoinie?

Wracając do Greków, ponieważ rho mierzy wrażliwość opcji na stopy procentowe, bitcoin zyskuje niezależnie od kierunku, w jakim poruszają się stopy.

Teraz, gdy odsunęliśmy od greckich opcji i określiliśmy ramy dla bitcoina jako opcji długiej sprzedaży, powinno być oczywiste, że bitcoin ma unikalne właściwości jako egzotyczna opcja. W „części drugiej” przyjrzymy się, dlaczego bitcoin może być idealnym instrumentem opcjonalnym.

Część druga: Bitcoin jest „doskonałym” instrumentem opcji

Bitcoin to pozycja o długiej zmienności

Foss stwierdził w poprzednich badaniach, że bitcoin jest podobny do posiadania ubezpieczenia kredytu w koszyku emitentów państwowych. Obliczył rzeczywistą wartość BTC za pomocą spreadów swapów ryzyka kredytowego państw (CDS) i podzielił się nią z magazynem Bitcoin tutaj. Ważne jest, aby czytelnicy zrozumieli, że kiedy posiadasz ubezpieczenie kredytu, masz „krótki” kredyt, a zatem masz „długą” zmienność. Łatwo docenić tę zależność, jak opisano poniżej.

Kiedy warunki kredytowe ulegają pogorszeniu — odzwierciedlone przez rosnące spready kredytowe i zmniejszone zaufanie do udzielanych kredytów — efekt domina zawsze powoduje, że rynki akcji są spychane niżej i w szybszym tempie. Skutkuje to sięganiem po „ubezpieczenie” lub „ochronę” opcji na akcje i tym samym indeks VIX rośnie w tempie lockstepu.

Jeśli warunki kredytowe będą się nadal pogarszać, a VIX przez dłuższy czas przekroczy 25% rocznej zmienności, z doświadczenia Fossa wynika, że ​​rynki nowych emisji są zamykane, a warunki finansowe pogarszają się. Innymi słowy, zaraza nadal przenika na inne rynki. Pamiętaj, kredyt to pies, a sprawiedliwość to ogon. Ze względu na pierwszeństwo wierzytelności w kredycie w stosunku do akcji, jeśli wiarygodność kredytowa długu staje się problemem, trader kredytowy może zawsze zabezpieczyć swoje ryzyko za pomocą krótkiej pozycji w wierzytelności podporządkowanej — kapitału własnego.

Rynki kredytowe są również znacznie większe niż rynki akcji. Każdy inwestor kapitałowy, który nie jest świadomy wartości handlowej roszczenia uprzywilejowanego (długu), wykonał tylko częściowe badania i potencjalnie nie zauważa sygnałów pochodzących z oceny rynku kredytowego firmy.

Nie ma wątpliwości, że obecny poziom zrozumienia większości inwestorów bitcoin jest taki, że wyniki bitcoina są bezpośrednio skorelowane z rynkami akcji. W związku z tym – dzisiaj – w przypadku ruchu „risk-off” na akcjach cena bitcoina prawdopodobnie spada. Jednak w miarę jak poziom zaawansowania inwestorów rośnie z czasem, a inwestorzy ci zaczynają doceniać prawdziwe piękno długiej zmienności charakterystycznej dla bitcoina, wierzymy, że nadejdzie czas, kiedy cena bitcoina będzie odwrotnie skorelowana z rynkiem akcji i rynkiem kredytowym ruchy.

Bitcoin jako opcja „Put” na Fed Put

Kiedy Alan Greenspan był prezesem Rezerwy Federalnej, otwarcie monitorował zachowanie rynków akcji jako wskaźnik skuteczności polityki pieniężnej. Jeśli rynki akcji miałyby spaść o 20%, powszechnie akceptowano, że Fed wkroczy, by ustabilizować rynki i przywrócić rynkowi otwartość na nowe emisje papierów dłużnych i akcji. Stąd termin „Fed Put".

Ponieważ twierdzimy, że bitcoin można również uznać za opcję długiej sprzedaży na stabilność systemu finansowego, Bitcoin staje się „opcją sprzedaży”. To ekscytujący kąt, który dodatkowo zwiększa opcjonalność bitcoina.

W istocie dotychczas zakładano, że Fed zawsze będzie tam, aby ratować rynki. Skrzynia narzędzi zawiera luzowanie ilościowe, skup aktywów i ulgę w zakresie stóp procentowych. Ale co się stanie, jeśli te narzędzia nie będą działać w przyszłości? Co się stanie, jeśli rynek straci wszelką pewność, że ciągłe kopanie puszki tylko opóźnia nieunikniony upadek i że upadek zaczyna się pojawiać i nie może być zatrzymany przez żadne z narzędzi Fedu?

Odpowiednią formą ubezpieczenia w przypadku tego katastroficznego zdarzenia musiałby być majątek, który nie jest oparty na fiatach. Byłby to zasób, który jest „krótkim” kredytem we wszystkich walutach fiducjarnych, który nie jest scentralizowany i który można przenosić i przenosić w czasie i przestrzeni na szynach płatniczych, które nie są kontrolowane przez dotychczasowy system finansowy. Wejdź na scenę po lewej: bitcoin.

Pozycja „put on put” staje się drugą pozycją pochodną. Fed zasadniczo sprzedał ofertę sprzedaży. Jako sprzedawca opcji sprzedaży Fed zastosowałby technikę o nazwie „hedging delta” w celu zarządzania ryzykiem. Jeśli przypomnisz sobie z wyjaśnienia „gamma” w „części pierwszej”, jeśli Fed jest narażony na ściskanie gamma, w przypadku, gdy narzędzia konwencjonalnego wkładu Fed nie działają, a inwestorzy pędzą do wyjścia z tradycyjnych aktywów, co co ma zrobić Fed? Twierdzimy, że Fed musiałby kupić opcję „put on put”, tj. Fed musiałby kupić bitcoin.

To otwiera interesującą zagadkę teorii gier. Kiedy światowe rynki (w końcu) zorientują się, że wszystkie banki centralne również liczą na to, że Fed, a ponieważ wszystkie inne globalne banki centralne upadną, zanim upadnie Rezerwa Federalna, to czy wszystkie inne banki centralne nie powinny zacząć kupować bitcoinów tak szybko, jak możliwy? Co więcej, kiedy Fed wykona to samo i zda sobie sprawę, że może być zmuszony do kupowania bitcoinów w katastrofalnym lewarowaniu – zaciśnięciu gamma – którego nie można powstrzymać żadnymi działaniami fiducjarnymi Fed, być może rozsądnie byłoby zacząć kupować bitcoiny tutaj i teraz też.

Bitcoin, doskonała egzotyczna opcja

Ogólnie rzecz biorąc, standaryzowane kontrakty opcyjne obracają się na giełdzie, na której giełda gwarantuje rozliczenie kontraktu jako pośrednik. Gwarantuje to, że indywidualne ryzyko kontrahenta pomiędzy różnymi kupującymi i sprzedającymi kontrakty nie istnieje. Gracze nadal byliby narażeni na niepowodzenie wymiany, ale jest to znacznie zmniejszona ekspozycja.

Ogólnie rzecz biorąc, opcje egzotyczne to indywidualne kontrakty zawierane między kupującym a sprzedającym. Ponieważ opcje te nie są ustandaryzowane, nie ma wymiany, a tym samym gracze są narażeni na ryzyko kontrahenta.

Ponieważ bitcoin posiada wszystkie atrybuty, które są pożądane w Fed, a bitcoin nie wiąże się z ryzykiem kontrahenta i nie ma ograniczeń czasowych (brak theta) w kontrakcie, można rozsądnie wywnioskować, że bitcoin jest idealną egzotyczną opcją i doskonałe zabezpieczenie przed rozpadem globalnego systemu fiducjarnego.

Jeśli posiadasz zero bitcoinów, jesteś narażony na ryzyko ubezpieczeniowe, które jest ogromne w stosunku do kosztów ubezpieczenia. Każdy inwestor z ekspozycją na aktywa o niskiej zmienności, a także wszyscy inwestorzy, którzy wymagają najwyższej ochrony ubezpieczeniowej przed globalnym załamaniem fiducjarnym, muszą posiadać część swojego portfela w bitcoinach.

3 komentarze

  1. Hej Romanku,
   Świetne pytanie. W tej chwili niestety, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat na rynki finansowe wkroczyła tak duża płynność, obecnie obserwujemy krótkoterminowe skutki cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w banku centralnym, w ramach którego kapitał opuszcza tzw. spadek cen aktywów. To nie jest zlokalizowane na Bitcoin. Jednak w dużej mierze uważamy, że gdy ludzie rozpoznają globalną kruchość systemową, ludzie będą uciekać przed Fiatem i aktywami z ekspozycją na kontrahenta za coś bez zaufania, bez zezwolenia i z ograniczonym, bez ryzyka kontrahenta, Bitcoinem. W tym miejscu Bitcoin najprawdopodobniej osiągnie lepsze wyniki.

 1. Czy Bitcoin może być używany jako plan emerytalny przez okres 10 lat? Jestem po pięćdziesiątce i od listopada 2022 r. zacząłem co dwa miesiące DCA.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

grefos
Współzałożyciel, Konstruktor połączeń
edycja obrazu 3 7977669399
Współzałożyciel, Konstruktor połączeń