Często Zadawane Pytania

Szukasz odpowiedzi? Trafiłeś we właściwe miejsce...

Co to jest lustro?

Lustro to wszechstronna platforma edukacyjna stworzona z myślą o umożliwieniu jednostkom przejęcia kontroli nad ich finansową przyszłością. Osiąga się to za pomocą różnych środków edukacyjnych, takich jak audio, wideo, kursy i długie artykuły. Wszystkie są tworzone z myślą o wspólnym celu, podkreślając pomysłowość i potencjał Bitcoina oraz usuwając zasłonę złożoności okrywającą nasze systemy monetarne i gospodarcze.

Czy oferujesz porady finansowe?

Niestety nie. Naszym celem jest pomaganie osobom w ich podróży inwestycyjnej, zapewniając im pomoc edukacyjną, wiedzę i zrozumienie działania naszych systemów monetarnych i finansowych. Nie oferujemy jednak porad finansowych ani nie zalecamy nikomu handlu/inwestowania przy użyciu jakichkolwiek treści lub informacji w naszych artykułach, kursach lub postach w mediach społecznościowych.

Pełne wyłączenie odpowiedzialności:
Treść służy wyłącznie do celów informacyjnych, nie należy interpretować takich informacji ani innych materiałów jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne. Żadne z treści zawartych w naszej Witrynie nie stanowi zachęty, rekomendacji, poparcia ani oferty ze strony The Looking Glass lub jakiegokolwiek zewnętrznego usługodawcy kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych w tej lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie zaproszenie lub oferta byłyby niezgodne z prawem o papierach wartościowych obowiązującej w takiej jurysdykcji.

Cała Treść na tej stronie jest informacją o charakterze ogólnym i nie odnosi się do okoliczności żadnej konkretnej osoby lub podmiotu. Nic w Witrynie nie stanowi profesjonalnej i/lub finansowej porady, a żadne informacje zawarte w Witrynie nie stanowią wyczerpującego lub kompletnego zestawienia omawianych spraw lub przepisów prawa z nimi związanych. Firma Looking Glass nie jest powiernikiem z tytułu korzystania przez jakąkolwiek osobę z Witryny lub Treści lub uzyskiwania do nich dostępu. Ty sam ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ocenę zalet i ryzyka związanego z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji lub innej Treści w Witrynie przed podjęciem decyzji w oparciu o takie informacje lub inne Treści. W zamian za korzystanie z Witryny zgadzasz się nie pociągać The Looking Glass, jej podmioty stowarzyszone ani żadnego zewnętrznego dostawcę usług do odpowiedzialności za ewentualne roszczenia odszkodowawcze wynikające z jakiejkolwiek decyzji podjętej na podstawie informacji lub innej Treści udostępnionej Ci za pośrednictwem Witryny .

Jakie treści oferujesz?

Naszym celem jest edukowanie ludzi o tym, jak działają nasze systemy monetarne i finansowe oraz jak wpływają na naszą gospodarkę. Robimy to za pośrednictwem wielu mediów edukacyjnych, takich jak artykuły, kursy, filmy i audio. Zwykle przenosimy tę edukacyjną podróż z powrotem do Bitcoina. Jednak naszym głównym celem jest usunięcie zasłony złożoności zasłaniającej nasze systemy monetarne i gospodarcze.

Jak mogę wnieść swój wkład?

Zawsze szukamy współpracowników, którzy lubią edukować innych i chcą dzielić się swoimi poglądami na świat. Jeśli to brzmi jak ty, sięgnij… na co czekasz? Skontaktuj się z nami na Twitterze pod adresem @Lookingglassedu

Jak mogę się skontaktować?

Jesteśmy w trakcie konfigurowania biznesowego adresu e-mail, ale w międzyczasie, jeśli chcesz się z nami skontaktować, skontaktuj się z nami na Twitterze pod adresem @Lookingglassedu

Alternatywnie, jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się skomentować konkretnego artykułu, kursu lub dołącz do naszego Grupa FaceBook nawiązać kontakt z osobami o podobnych poglądach.

Przy niektórych słowach znajduje się mały znak zapytania. Czemu?

Naszym celem jest, aby publikowane przez nas treści były jak najbardziej przyswajalne. Dlatego dodaliśmy definicje do słów, których niektórzy ludzie mogą nie znać. Po kliknięciu podświetlonego słowa pojawi się wyskakujące okienko z definicją. Oto przykład tego, jak będzie wyglądać podświetlone słowo:

A oto przykład tego, jak wygląda definicja po kliknięciu podświetlonego słowa: