eric prouzet tzb 1vfimhy unsplash

Waluty, kursy wymiany walut i czy dolar amerykański jest zbyt duży, aby upaść?

✌️ Witamy w najnowszym wydaniu Informatyk, biuletyn, dzięki któremu będziesz mądrzejszy w ciągu zaledwie kilku minut każdego tygodnia.

🙌 Informatyk bierze jedno bieżące wydarzenie lub skomplikowaną koncepcję i upraszcza je w punktach i łatwym do zrozumienia tekście.

🧠 Brzmi mądrze? Nakarm swój mózg tygodniowymi problemami wysyłanymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej tutaj

Dzisiejsze wypunktowania:

  • Kursy wymiany walut
  • Jak czytać cytaty
  • Wpływ na kursy walut
  • Czy dolar amerykański jest zbyt duży, aby upaść?

Inspirujący tweet:

Dr Jeff zwraca uwagę na ostatnie kłopoty japońskiego jena, cytowanego w stosunku do dolara amerykańskiego. Aby kurs walutowy mógł zmienić się tak bardzo w ciągu zaledwie kilku tygodni, sugeruje to strukturalną zmianę wyceny i prawdopodobny problem leżący u podstaw.

Jaki jest problem?

Zanurzmy się w kursach wymiany, jak są wyceniane i odpowiedzmy dokładnie na to i więcej poniżej.

📈 Kursy wymiany walut

Mówiąc najprościej, kurs wymiany to kurs, po którym jedna waluta może zostać wymieniona na inną. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to prymitywnie, ale zagłębimy się w to trochę.

Po pierwsze, istnieją różne rodzaje lub reżimy kursów walutowych: unoszący się, ustalony (znany również jako powiązany), lub stały zasięg, coś w rodzaju hybrydy dwóch pozostałych. Każdy kraj decyduje o reżimie własnej waluty i odpowiednio organizuje swoje działania skarbowe.

Pływające

z unoszący się waluta, kurs wymiany jest dokładnie tym, na co wygląda: swobodny ruch cen zgodnie z podażą i popytem na jedną walutę w stosunku do innej na rynku. Rząd nie ustala aktywnie kursu wymiany i pozwala, aby ich waluta odpowiednio się wahała. Większość walut na świecie jest płynna.

Stały

W walutach, które są ustalony or powiązany, wybierają walutę do ustalenia, zwykle USD, i interweniują na rynkach, aby upewnić się, że waluta pozostaje taka sama jak wcześniej ustalony kurs wymiany. Kurs zmieni się tylko wtedy, gdy rząd postanawia przeszacować walutę, a tym samym przeszacować kurs wymiany. Najczęściej prowadzi to do znacznej dewaluacji waluty, czego ostatnio byliśmy świadkami w przypadku boliwara wenezuelskiego.

Pomysł ustalania walut został wprowadzony i przestrzegany przez kraje Europy Zachodniej pod rządami Bretton Woods pod koniec II wojny światowej, dzięki czemu wszystkie te kraje stosowały stałe kursy wymiany w stosunku do dolara amerykańskiego, który z kolei był powiązany ze złotem. System ten został porzucony w 1971 roku, po tym, jak Nixon porzucił standard złota.

Obecne stałe kursy walut obejmują szereg walut karaibskich, takich jak dolary Belize, Bermudy i Kajmany, a także Riale saudyjskie i katarskie oraz różne waluty Bliskiego Wschodu, nowo zrewaluowany boliwar wenezuelski i wiele innych.

Stały zasięg

Wreszcie, niektóre rządy dążą do utrzymania wartości swojej waluty w wąskim przedziale, w szczególności w stosunku do innej waluty. To z kolei utrzyma ją w ścisłym kontakcie z tą walutą w stosunku do innych walut na całym świecie, ale w wąskim zakresie.

Najlepszym przykładem kursu wymiany o stałym zakresie byłby dolar Hongkongu (HKD) w stosunku do USD. Podczas gdy na przestrzeni lat HKD przeszedł szereg iteracji stałego i elastycznego ustalania wartości USD, obecnie jest ustalany w zakresie od 7.75 do 7.85 HKD do USD.

OK, teraz mamy jasność co do typów, a co z systemem podawania ich cen?

🧐 Jak czytać cytaty

Jak być może zauważyłeś, niektóre kursy walut są kwotowane w inny sposób — przy czym jeden dominuje nad drugim, w zależności od wycenianych walut i ogólnie przyjętej konwencji kwotowań rynkowych. W zależności od tego, gdzie podawana jest cena, jedna waluta zawsze będzie dominować nad drugą.

Na przykład, jak widać tutaj, kiedy rynki podają USD w stosunku do EUR, pokazują, ile USD można uzyskać za 1 EUR lub 1.0545 dzisiaj. To samo dotyczy GBP.

https bucketeer e05bbc84 baa3 437e 9518 adb32be77984.s3.amazonaws.com publiczne obrazy 153ba5b9 fee1 40fe a495 f502c9572e50 546x648
* https://www.bloomberg.com/markets/currencies

Jednak przy wycenie USD na CAD, wycena zwykle pokazuje, ile CAD można uzyskać za 1 USD, np. 1.26 CAD. Widać, że konwencja jest taka sama dla jena japońskiego (JPY) i dolara australijskiego (AUD).

Z pewnością jest to zagmatwane i frustrujące, zwłaszcza dla specjalistów spoza rynku Forex (Foreign Exchange). Pamiętam, kiedy po raz pierwszy dołączyłem do SG Warburg, brytyjskiej firmy handlowej na Wall Street, i od razu zostałem przeszkolony w zakresie arbitrażu pomiędzy akcjami spółek w obrocie zagranicznym i krajowym. Jednym z kluczowych danych wejściowych do określenia, czy wykonać transakcję, był kurs walutowy między krajami.

Jeśli pomylisz tę część, może to kosztować Twój bank duże pieniądze, a Ty pracę. Absolutnie szalone, dopóki konwencje cytowania nie stały się dla mnie drugą naturą. Dobrą wiadomością jest to, że większość platform handlu detalicznego wyraźnie wyjaśnia, co jest wyceniane i jak, w dzisiejszych czasach, pomagając wyeliminować nieprzejrzystość instytucjonalnych konwencji handlowych.

Więc teraz wiemy, jak czytać notowania, ale co dokładnie wpływa na kurs tych notowań? Co sprawia, że ​​jedna waluta jest silniejsza od innej?

💥 Wpływ na kursy walut

Istnieje wiele czynników, które wpływają na wartość i wycenę jednej waluty na drugą. A jeśli śledziłeś to, co ostatnio dzieje się na świecie z inflacją, stopami procentowymi i kupnem/sprzedażą obligacji przez banki centralne, to już jesteś w zgodzie z niektórymi siłami wpływającymi na ceny walut. To powiedziawszy, przejdźmy tutaj przez kilka głównych.

Przede wszystkim dla jego waluty ważna jest ogólna i postrzegana siła gospodarcza kraju. Zachęca to ludzi, firmy i kraje do posiadania pewnych walut i nie sprzedawania, gdy mają je w swoim banku osobistym, skarbcu firmy lub rezerwach banku centralnego.

To powiedziawszy, dwa główne czynniki będą miały wpływ i albo zwiększą, albo zmniejszą rzeczywistą i postrzeganą siłę gospodarczą kraju: salda handlowe i stopy procentowe.

Nie bez powodu główna siła wyceny waluty ma związek z bilansem handlowym danego kraju. Kiedy kraj jest importerem netto (co oznacza, że ​​kraj importuje więcej towarów niż eksportuje), oznacza to, że netto, ludzie i firmy wymieniają (sprzedają) lokalną walutę, aby otrzymać (kupić) waluty obce potrzebne do zakupu tej nadwyżki dobra. To wywiera presję na spadek lokalnej waluty, ponieważ jest sprzedawana na rynkach walutowych.

A kiedy kraj jest eksporterem netto (kraj eksportuje więcej towarów niż importuje), jest odwrotnie. Popyt na lokalną walutę jest wyższy, ponieważ obcokrajowcy muszą kupować tę walutę i sprzedawać własną, aby kupić towary i usługi drugiego kraju.

Następnie, gdy kraj ma wysokie stopy procentowe w stosunku do innych krajów, zwiększa to popyt na papiery wartościowe i instrumenty finansowe oparte na walucie tego kraju w celu skorzystania z tych atrakcyjnych stawek. Mówiąc prościej, kupując obligacje danego kraju, musisz za nie zapłacić w walucie tego kraju. Jeśli chcesz kupić amerykańskie obligacje skarbowe, musisz przeliczyć swoją walutę krajową na USD, aby je kupić, a jeśli chcesz kupić niemieckie obligacje federalne, musisz przeliczyć walutę na EUR, aby za nie zapłacić.

Konkluzja, kiedy stopy procentowe jednego kraju rosną, wyprzedzając inne kraje, stworzy to popyt na obligacje tego kraju, a co za tym idzie na walutę tego kraju.

A co z inflacją, możesz zapytać.

Mówiąc prościej, jak zapewne zauważyłeś, inflacja może mieć poważny negatywny wpływ na walutę danego kraju. Ponieważ kraj cierpi z powodu inflacji, tj. potrzeba więcej waluty na zakup towarów i usług w tym kraju, waluta traci na wartości w stosunku do innych walut. W skrajnych przypadkach mamy do czynienia z hiperinflacją, która bez formalnej rewaluacji (dewaluacji) spowoduje upadek waluty. Ostatnio widzieliśmy to w głównych krajach, takich jak Wenezuela, Liban i Turcja, a także w innych.

I jak widzimy w powyższym poście dr Jeffa, zaczyna on negatywnie wpływać na japońskiego jena w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Główny powód: Bank Japonii ogłosił niedawno program kontroli krzywej dochodowości, polegający na kupowaniu nieograniczonej liczby japońskich 10-letnich obligacji skarbowych w celu utrzymania rentowności na poziomie 25%. Nadmierne drukowanie przez Bank Japonii (w celu zakupu wszystkich tych papierów skarbowych) w połączeniu z presją obcokrajowców sprzedających jeny przy sprzedaży tych papierów skarbowych, miało poważny negatywny wpływ na kurs jena.

Inne czynniki, które są ściśle powiązane z czynnikami wymienionymi powyżej, to polityka fiskalna banku centralnego oraz manipulacje monetarne i walutowe. Nadmierne drukowanie waluty dewaluuje ją w stosunku do innych walut, które nie są dewaluowane w podobnym tempie. Nadmierne zadłużenie w stosunku do PKB kraju może wpłynąć na rating kredytowy oraz postrzeganą siłę i bezpieczeństwo długu i waluty kraju.

Co więcej, kraj aktywnie i agresywnie manipulujący własną walutą na otwartych rynkach może wpływać na bilans handlowy oraz poziom importu i eksportu w porównaniu z innymi krajami.

Patrząc na to wszystko i zastanawiając się nad powyższymi czynnikami, oczywiste może być pytanie, dlaczego USD nadal jest tak silny w obliczu wszystkich lokalnych negatywnych wydarzeń w ostatnim czasie. Istnieje kilka czynników strukturalnych, na które możemy wskazać, takich jak USD jako waluta rezerwowa świata, głównie dlatego, że praktycznie każdy kraj używa USD do kupowania i sprzedawania ropy i gazu na całym świecie. Cała ta siła i zaufanie doprowadziły do ​​tego, że wiele krajów utrzymuje amerykańskie obligacje skarbowe jako aktywa rezerwowe w swoich bilansach. W efekcie są właścicielami dolarów amerykańskich.

Pytaniem jest: Czy dolar amerykański jest zbyt duży, aby upaść?

💵 Czy dolar amerykański jest zbyt duży, aby upaść?

Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: nie.

W rzeczywistości, jeśli historia jest wiarygodnym przewodnikiem, każda pojedyncza waluta fiducjarna (wyemitowana i oparta tylko na dobrej wierze tego kraju) w historii świata zawiodła.

Nie zagłębiając się w to, prosta odpowiedź na to, dlaczego im się nie udaje, brzmi: inflacja i/lub ewentualna utrata zaufania do kraju emitującego. A ponieważ matematycznie potrzebujemy inflacji, aby pokryć i spłacić ogromne zadłużenie Stanów Zjednoczonych, bilans kraju w końcu załamie się pod jego ciężarem.

O ile oczywiście Stany Zjednoczone nie zdecydują się działać szybko i zacząć dodawać do swojego bilansu inne aktywa rezerwowe, aby skutecznie wspierać USD.

Dokładnie. Z Bitcoinem.

Najczystsza i najtrudniejsza forma pieniądza, jaką kiedykolwiek stworzono. Jest to jedyny atut na świecie, który nie ulegnie dewaluacji w przyszłości, ponieważ ma skończoną podaż, która nigdy się nie zmieni.

A jeśli rząd USA zignoruje rzeczywistość problemu, nie podejmie działań, aby kupować, wydobywać i trzymać Bitcoin w swoim bilansie Skarbu Państwa jako aktywa rezerwowe wspierające USD? Jeśli Stany Zjednoczone nadal będą wykorzystywać amerykańskie obligacje skarbowe jako własne aktywa rezerwowe?

Dolar ostatecznie upadnie. Okres.

Kiedy to się stanie i jak szybko to się zacznie, można tylko zgadywać. Od tego momentu może to zająć jeszcze wiele lat lub dziesięcioleci. Nawet jeśli to ostatni fiat, który upadnie, w końcu tak się stanie. Matematycznie nie da się tego uniknąć.

Ale nadal możesz uchronić się przed tą rażącą ignorancją i zaniedbaniem.

Być może słyszeliście, jak o tym mówiłem, ale uważam, że Bitcoin jest najsilniejszym i najbezpieczniejszym zabezpieczeniem przed całkowitym i katastrofalnym upadkiem globalnych nakazów. Aby przeczytać więcej i zagłębić się nieco głębiej, napisałem dla Ciebie cały wątek. Jeśli jeszcze go nie przeczytałeś lub potrzebujesz odświeżenia, oto on:

Otóż ​​to. Mam nadzieję, że poczujesz się trochę mądrzejszy, wiedząc o walutach, wymianie walut i realiach USD i innych dewizach.

Jak zawsze, nie wahaj się odpowiedzieć na ten biuletyn za pomocą pytań lub przyszłych interesujących tematów!

✌️Porozmawiaj wkrótce,

James

1 komentarz

  1. Niewiele osób naprawdę zdaje sobie sprawę, że dolar amerykański ma dopiero około 50 lat. Nie mam powiązania z witryną, ale wtfhappenedin1971.com to świetne miejsce, aby zobaczyć wizualizacje obecnego reżimu dolara. Czy dolar może upaść? Pewny. Ale (poza Bitcoinem) to wciąż najczystsza koszula w koszu na brudną bieliznę. Moim zdaniem aprecjacja dolara amerykańskiego jest nadal bardziej prawdopodobna w perspektywie krótkoterminowej (Brent Johnson's Dollar Milkshake Theory)… James, czy postrzegasz inflację lub deflację dolara jako większe ryzyko w ciągu najbliższych 5-10 lat?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

wystawny portret
Współzałożyciel, autor treści