pexels amr osama 3958516

Maslow's Apex: Bitcoin's bevrijding van de menselijke geest

Als u waarde vindt in dit artikel, kunt u zich abonneren op Bitcoin Pup en het originele artikel vinden hier..

Maslow's hiërarchie van behoeften:

De Piramide van Maslow, geconceptualiseerd door Abraham Maslow, een Amerikaanse psycholoog uit het begin en midden van de twintigste eeuw, is een gelaagd model van menselijke motivatie en vertegenwoordigt een hiërarchie van behoeften, variërend van de meest fundamentele tot de meest complexe. Aan de basis liggen de basisbehoeften: lucht, water, warmte en rust. Als we de piramide beklimmen, komen we behoeften aan veiligheid en zekerheid tegen, gevolgd door psychologische behoeften zoals erbij horen, liefde en waardering, inclusief de behoefte aan prestige en een gevoel van voldoening.

Maslow stelde dat je aan de behoeften op elk niveau moet voldoen voordat je doorgaat naar behoeften van een hogere orde. Deze vooruitgang symboliseert onze reis door het leven, waarbij we ernaar streven steeds complexere verlangens te vervullen.

Het hoogtepunt van de piramide is zelfactualisatie, die Maslow omschreef als de “volledige benutting en benutting van talenten, capaciteiten, mogelijkheden, enz.”¹ Dit hoogtepunt vertegenwoordigt persoonlijke ontwikkeling, creativiteit en vervulling, wat leidt tot verbeterde zelfacceptatie en onafhankelijkheid.

Naast zelfactualisatie introduceerde Maslow later het concept van zelftranscendentie en plaatste dit boven zelfactualisatie. Dit hoogste stadium reikt verder dan het individu en omvat een breder existentieel begrip. Bij zelftranscendentie verschuift de focus van zelfontplooiing naar het welzijn van anderen en een verbinding met iets dat groter is dan jezelf, zoals de natuur, het universum of een hogere macht. Het vertegenwoordigt het ultieme niveau van psychologische ontwikkeling, waarbij iemand een diep gevoel van onderlinge verbondenheid en een doel ervaart dat verder gaat dan het zelf.

Dit alomvattende model van menselijke motivatie omvat onze reis van fundamentele overleving naar de hoogste gebieden van psychologische groei en vervulling.

Naar nergens rennen:

Een groot deel van mijn leven had ik het gevoel dat ik op mijn plek rende. Eindeloze uren werken, smekend om steeds meer van mijn schaarse tijd in te ruilen voor geld, zodat ik ooit op een betere plek zou kunnen aankomen. Het voelde alsof ik over een Mobius-strook rende, alsof het einddoel nooit zou worden bereikt, en net toen ik dacht dat ik een bladzijde had omgeslagen, merkte ik dat ik over voetafdrukken liep die ik eerder had achtergelaten.

Zelfactualisatie klonk geweldig, maar wanneer had ik daar tijd voor? Het lukte mij niet eens om door een boek heen te komen. Ik had het te druk. Te druk met het in een prikklok stoppen van mijn tijd, te druk met afvragen waarom het leek alsof ik niet verder kon komen dan de fragiele statische plek die ik voor mezelf in de wereld had weten te vinden. Ik was verstijfd van angst: de angst dat ik, ondanks de uren en uren die ik had besteed aan het najagen van “dingen”…, dingen waarvan ik voelde dat ze mij op magische wijze naar een ingebeelde “volgende stap” in het leven zouden tillen, zou merken dat ik nog steeds aan het rennen was , nog steeds strevend naar wat ingebeeld “meer”.

Voer Bitcoin in:

Ik had eerder met bitcoin gespeeld. Ik heb jarenlang het ‘magische internetgeld’ verhandeld voor tokens van andere projecten. Ontelbare uren besteedde ik aan het angstvallig in de gaten houden van fluctuerende grafieken, terwijl rode en groene kaarsen op en neer dobberden en mij bespotten vanwege mijn onvermogen om orde in de chaos te vinden. Toch dacht ik dat ik mijn pauze zou pakken, dacht dat het universum me genoeg kwaad had gedaan en dat de sterren op elk moment zouden beslissen dat ik genoeg klappen had gekregen en zich voor mij zouden richten. Maar die gefantaseerde syzygie is nooit werkelijkheid geworden, en in plaats daarvan werd ik keer op keer het slachtoffer van oplichting en fraude.

Uiteindelijk heb ik mijn verliezen beperkt. Ik verkocht het allemaal, ging verder en kreeg een tweede en derde baan. Het was me niet gelukt om het ‘groots te maken’, dus dook ik hals over kop in de ratrace. Ik schakelde over van het verhandelen van magisch internetgeld voor waardeloze tokens naar het verhandelen van mijn uren in dollars. Ik wijdde mij volledig aan mijn werk; Dagen van veertien uur verdeeld over werkgevers, maar het leek erop dat ik niet vooruit kon komen.

Het was december 2017 en ik was op een kerstfeest aan het scrollen op mijn telefoon toen ik een artikel zag waarin stond dat een enkele bitcoin nu €16,000 waard was. Ik voelde me misselijk in mijn maag. Ik had $200 op mijn bankrekening staan ​​en dacht even na of ik het in bitcoin moest stoppen. Na een paar minuten van hectische, dronken contemplatie besloot ik het niet te doen. Ik had de reddingsboot gemist en de enige optie die mij nog restte was proberen naar de kust te zwemmen.

Binnen twee maanden was de prijs van bitcoin met de helft gekrompen. Ik klopt mezelf trots op de rug en voel me gerechtvaardigd. Ik wist dat het te mooi was om waar te zijn. Bitcoin was dood; en ik had banen om te werken als ik ooit iets in het leven wilde bereiken.

Januari 2021: Ik heb de afgelopen vier jaar hard gewerkt, met een gemiddelde van 200 overuren per jaar. Ik had promotie gekregen en voelde me redelijk goed over mijn plek in de wereld. Het was midden in de wereldwijde pandemie van het coronavirus, maar wat maakte het uit als de wereld in brand stond en mensen zonder werk zaten? Het ging prima met mij, ik bleef in mijn rijstrook en volgde de voorgeschreven stappen. Voor een keer had ik het gevoel dat ik misschien, na nog eens dertig jaar mijn rug te hebben gebroken voor dollars, daadwerkelijk ergens zou komen.

Terwijl ik zoals gewoonlijk door het nieuws scrollde, kopte het: $40,000 Bitcoin... Ik deinsde geschokt terug, zoals je zou doen als je geconfronteerd werd met een dood familielid. "Maar... je stierf?..."

Bedenk dat u werd geconfronteerd met een overleden familielid. Logischerwijs zou je eerste vraag kunnen zijn hoe ze op dat moment in vredesnaam voor je stonden. Dat was precies de vraag die ik had over bitcoin.

Hoewel ik het toen nog niet kon weten, betekende dit moment een belangrijk keerpunt in mijn leven. Ik stond op het punt te beginnen aan een zoektocht naar de waarheid naar de kern van het concept van geld, een reis die me langs onverwachte paden zou leiden en achter de sluier van het monetaire systeem.

Dus stortte ik me in het ‘Bitcoin Rabbit Hole’, en ik zou nooit meer dezelfde zijn.

Het konijnenhol:

Centrale banken over de hele wereld streven naar een inflatie van 2%. Hoewel centrale bankiers beweren dat dit doel is gekozen om maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit te bieden, is de waarheid dat dit aantal willekeurig is gekozen door de Reserve Bank of New Zealand na een terloopse opmerking tijdens een interview door een van hun centrale bankiers in 1989. Halverwege de jaren negentig hadden Canada, Engeland en de Verenigde Staten dit als hun eigen inflatiedoelstelling aangenomen.²

Laten we eens kijken wat dit doel betekent. Denk eens aan de veertigjarige carrière van een typische loontrekkende. Als deze persoon in de loop van zijn carrière elk jaar hetzelfde bedrag zou sparen, zou de monetaire inflatie de koopkracht van zijn spaargeld tegen de tijd van zijn pensionering met ruim 40% hebben gedevalueerd. Dit vertegenwoordigt het wissen van ongeveer een derde van hun spaargeld. Twintig minuten van elk uur dat ze ooit gewerkt hebben, zijn verdwenen.

Tot overmaat van ramp geven centrale banken en regeringen over de hele wereld nieuw geld dat zij gratis creëren uit op de markt om wijdverbreide beleidsmaatregelen en initiatieven te financieren. Dit draagt ​​verder bij aan de monetaire inflatie en devalueert het spaargeld van hun burgers in een nog sneller tempo. Tijdens de reactie van de Amerikaanse regering op COVID-19 groeide de geldhoeveelheid met ruim 30%³, waardoor de gespaarde rijkdom van de Amerikaanse burger onmiddellijk werd gedevalueerd en na verloop van tijd leidde tot de grootste prijsinflatie sinds de jaren tachtig.

In oktober 2023, terwijl Groot-Brittannië te lijden had onder een consumentenprijsinflatie van 6.7%, werd de Britse premier Rishi Sunak geïnterviewd en zei: “Inflatie is een belasting. Het is een belasting die de armste mensen het meest treft.” De interviewer duwde terug en wierp tegen dat inflatie geen belasting was, maar een kenmerk van de economie, waarop Sunak antwoordde: “Economisch gezien is de impact die het heeft op mensen dat het in hun zakken vreet, het vreet aan hun portemonnee, het zet de prijzen van dingen opdrijft, fungeert het in feite als een belasting.”

In een wereld waar de monetaire inflatie van bovenaf wordt voorgeschreven, wordt de gemiddelde persoon gedwongen twee banen te hebben. De eerste is de manier waarop ze aan geld komen; de tweede is hoe ze het houden. Als de waarde van uw geld voortdurend wegerodeert, kunt u eenvoudigweg niet langer uw geld sparen.

Dit is een belangrijk punt: Fiat-gelden (door de overheid uitgegeven valuta die niet worden ondersteund door een grondstof als goud) zijn slecht in het behouden van hun waarde door de tijd heen.

Een betere wereld:

Laten we ons een betere wereld voorstellen, een wereld waarin uw dollar zijn waarde door de tijd heen kan behouden... Stel u voor dat u uw kleinkinderen vertelt dat snoeprepen een dollar waren toen u jong was, net zoals dat voor hen het geval is. Stel je voor dat je met pensioen gaat en de volledige waarde hebt van elke dollar die je je hele leven hebt gespaard, waarbij de eerste dollar die je als kind spaarde dezelfde koopkracht had als de laatste dollar die je verdiende voordat je de arbeidsmarkt verliet.

In deze wereld wist je, zodra je een dollar had gespaard, dat je de koopkracht ervan voor altijd had geblokkeerd. U hoefde zich geen zorgen te maken dat uw geld onder uw voeten verdampte, u hoefde zich geen zorgen te maken of u ervoor had gekozen het in het juiste fonds te beleggen of dat u een optimale allocatie aan obligaties, aandelen of grondstoffen had. Je probeerde niet langer de inflatie te ontlopen.

Voorbij was de verborgen belasting die op subtiele wijze je portemonnee aantastte en de prijzen verhoogde van de goederen die je nodig had. Weg was de angst dat je niet genoeg zou hebben. In plaats daarvan deed u uw werk, perfectioneerde u uw vak en deed u uw best om uw gemeenschap te produceren en positief te beïnvloeden. Je betaalde je rekeningen, kocht wat je wilde en spaarde het overschot voor je toekomstige zelf en je gezin.

Een vrijere wereld:

Stel jezelf voor in deze wereld. De vrijheid die je zou voelen als je wist dat je alleen maar hoefde te werken, minder moest uitgeven dan je verdiende, de rest moest sparen, en je toekomstige zelf was bepaald. Hoeveel helderder zou het leven eruitzien? Welke dromen en ambities zou jij kunnen verwezenlijken? Aan welke hobby's en vaardigheden zou je tijd kunnen besteden om te leren nu je angst om de eeuwig stijgende prijzen bij te houden verdwenen is? Hoeveel gelukkiger zou je zijn?

Zou u optimistischer zijn over de wereld die uw kinderen zouden erven? Stel je voor dat je kinderen niet hoeven op te groeien met een ouder die in een constante staat van verlamming over de financiën leeft.

Dit is de wereld die een inflatiedoelstelling van 2% van u wegneemt. Dit is de wereld waar overheidstekorten uw kinderen van beroven door hen op te zadelen met het betalen van rente op onze steeds groter wordende schuldenberg.

Schulden houden je gevangen in het heden. Zit vast en kan geen nieuwe toekomst dromen totdat de schuld is betaald.

Terug naar Bitcoin:

Hoewel het aantrekkelijk is om ons een betere wereld voor te stellen, laten we ons toch eens opnieuw concentreren en even naar enkele eigenschappen van Bitcoin kijken.

 • Decentralisatie: Bitcoin werkt op een gedecentraliseerd netwerk dat gebruik maakt van gedistribueerde blockchain-technologie. Dit betekent dat het niet wordt gecontroleerd door een enkele entiteit of overheid, in tegenstelling tot traditionele valuta die worden beheerd door centrale banken.
 • Veiligheid: Het netwerk van Bitcoin wordt beveiligd door het consensusmechanisme dat bekend staat als Proof of Work. In zijn eenvoudigste vorm vereist dit dat er energie uit de echte wereld wordt gebruikt om transacties te bevestigen en nieuwe bitcoin te produceren. Als geld gratis kan worden geproduceerd, hoeveel is het dan werkelijk waard? Het Proof of Work-mechanisme van Bitcoin verbindt het met de realiteit door reële kosten op te leggen aan de werking ervan.
 • Onveranderlijkheid: Zodra een transactie is bevestigd en aan de blockchain is toegevoegd, kan deze niet meer ongedaan worden gemaakt. Deze onveranderlijkheid wordt verzekerd door de rekenkracht van het netwerk en het reële energieverbruik.
 • Beperkte voorraad: De gedecentraliseerde code van Bitcoin dwingt een harde limiet van 21,000,000 munten af, en stelt de snelheid waarmee ze worden uitgegeven zo vast dat geen enkele persoon of regering dit kan veranderen. Dit is het maximale aantal bitcoins dat ooit kan bestaan.

Een Bitcoin-wereld:

Stel je een wereld voor waarin je geld door de tijd heen zijn waarde zou kunnen behouden, omdat geen enkele persoon of regering het kan devalueren door de economie te overspoelen met nieuw geld, alleen maar door een nummer op hun server te veranderen.

In deze wereld wist je, zodra je geld had gespaard, dat je de koopkracht ervan voor altijd had geblokkeerd. U hoefde zich geen zorgen te maken dat uw geld onder uw voeten verdampte toen ‘experts’ besloten een nieuwe eeuwige oorlog te financieren, en u maakte zich geen zorgen over de vraag of u ervoor had gekozen om in het juiste fonds te investeren of dat u een optimale toewijzing had. naar alternatieve monetaire volmachten. Je probeerde niet langer de inflatie te ontlopen, omdat er een vast aantal geldeenheden was en niemand het geld dat je vasthield kon beïnvloeden of op subtiele wijze de waarde ervan kon stelen.

Weg was de angst dat je niet genoeg zou hebben. In plaats daarvan deed u uw werk, perfectioneerde u uw vak en deed u uw best om uw gemeenschap te produceren en positief te beïnvloeden. Je betaalde je rekeningen, kocht wat je wilde en spaarde het overschot voor je toekomstige zelf en je gezin.

Geloof het of niet, deze wereld bestaat al. De decentralisatie en het vaste aanbod van Bitcoin zorgen ervoor dat niemand uw bitcoinbezit kan devalueren. De energie die wordt gebruikt door zijn netwerk van mijnwerkers en knooppunten beschermt het tegen aanvallen en zorgt ervoor dat het de eigenschappen kan blijven behouden die het tot het perfecte geld maken.

Geloof mij alstublieft niet op mijn woord, doe uw eigen onderzoek en bestudeer Bitcoin zelf; maar na 2.5 jaar toegewijd onderwijs en onderzoek ben ik er alleen maar zekerder van geworden dat Bitcoin deze beloften kan waarmaken.

We hoeven niet te wachten tot regeringen de wereld een betere plek maken. Ondanks zijn jeugd is er al een helderdere, kalmere en redelijkere parallelle wereld gebouwd, die met de dag alleen maar sterker en levendiger wordt naarmate bouwers hun vaardigheden en tijd bijdragen aan de wereld van Bitcoin.

U hoeft niet te blijven werken binnen een kapot systeem dat, door zijn ontwerp, uw opgeslagen waarde berooft en steelt. Wat mij betreft, ik heb voor Bitcoin gekozen.

De consumentistische leugen:

Als mensen die in een consumptiemaatschappij leven, worden we 24/7 gebombardeerd met berichten die bedoeld zijn om ons het gevoel te geven dat we op de een of andere manier incompleet zijn, totdat we een eindeloze litanie van op de markt gebrachte producten kopen. Het trieste is dat we ‘het kopen’ in beide betekenissen van de zin.

Stel je voor dat je eindelijk je droomauto koopt. Stel je voor dat je gelukkig bent, geen zorg ter wereld, terwijl je bij zonsondergang door een bochtige straat langs de oceaan rijdt, terwijl de warme bries door je haar waait.

Dit is de toekomst waar je van droomt, de ‘waar’ waar je zo onvermoeibaar aan werkt. Maar ‘wie’ zul je zijn in die geïdealiseerde toekomst?

Je zegt tegen jezelf dat je op magische wijze je ideale zelf zult worden, dat je een baan zult vinden waar je van houdt, zult afvallen, beter zult eten en een betere relatie zult hebben met je partner en kinderen. Het beste van alles is dat u gewoon weet dat de droomauto precies is wat u nodig heeft om u eindelijk te verlossen van alle stress die u in uw dagelijks leven voelt.

U weet dit met zekerheid omdat u nog nooit een ongelukkig persoon in een enkele autoadvertentie hebt gezien. Dat klopt, toch? Advertenties liegen niet. De auto ‘moet’ je gelukkiger maken. Ik haat het om die realiteit te verbrijzelen, maar nee. Ondanks alles wat de marketeers je willen laten geloven door hun niet-aflatende aanvallen van meerdere miljarden dollars op je oogbollen, is die droom gewoon geen realiteit.

Het is waarschijnlijker dat u die auto koopt en hetzelfde werk blijft doen waarvoor u niet graag voor het onderhoud ervan betaalt. Je blijft junkfood eten. Je blijft ruzie maken met je partner, en de stress... Die gaat niet weg.

U zult nog steeds moeite hebben om uw huur- of hypotheekbetalingen te combineren met de stijgende voedsel- en energieprijzen. Je zult nog steeds vechten om elk jaar loonsverhoging te krijgen op je werk, terwijl de inflatie onbetwist blijft voortduren. Je spaargeld wordt nog steeds gedevalueerd elke keer dat de regering besluit dat de economie meer geld nodig heeft...

De Consumerist Lie vertelt dat je de Piramide van Maslow zult beklimmen op een helling gemaakt van spullen; dat zodra je alle materiële dingen hebt die je ooit hebt gewild, je bij Maslow’s Apex terechtkomt, vervulling vindt en eindelijk de volledige omvang van je talent en potentieel kunt realiseren.

Je wilt deze leugen geloven... Het voelt goed. Het sluit aan bij elke advertentie die je ooit hebt gezien en sluit aan bij wat je ziet van je favoriete beroemdheden en media-beïnvloeders. Maar het is niet echt... Ik denk dat je dat diep van binnen al weet...

“[We] worden overgehaald om geld dat we niet hebben uit te geven aan dingen die we niet nodig hebben om indrukken te creëren die niet blijvend zullen zijn bij mensen waar we niet om geven.”
-Tim Jackson

Deze leugen doordringt elk aspect van onze samenleving. Maar er is een uitweg….

“Bitcoin is geen handel. Het is de uitgang!”
-Olawale Daniël

Maslow en ik:

Drie jaar geleden begon ik te ontdekken dat het geld kapot was. Hoewel dit mij heel goed op een pad van nihilisme en wanhoop had kunnen brengen, was er één enkele ster die helder aan de donkere hemel scheen. Deze ster, fonkelend oranje hoog boven mij, leek zich uit te strekken alsof hij mij toeriep en mij vertelde dat er een andere manier was en dat ik niet de rest van mijn leven doelloos door deze nieuwe duisternis hoefde te sjokken.

Dus begon ik te studeren, om mijn tijd te besteden aan het ontdekken van wat Bitcoin mij precies te bieden had. Ik ontdekte dat er een plek was waar ik mijn spaargeld kon bewaren waar het nooit gedevalueerd kon worden. Ik heb geleerd dat ik geen leven van steeds grotere schaarste hoefde te leiden, maar dat ik in een wereld van steeds grotere overvloed kon leven. Het heeft mij veranderd.

Voor het eerst in mijn leven had ik de prikkel om in het heden te stoppen met het consumeren van zoveel mogelijk. Ik had een monetaire standaard aangenomen die mijn koopkracht in de loop van de tijd zou behouden en besefte dat mijn overtollige kapitaal meer waard was voor de toekomst dan voor mij. Dus bezuinigde ik op onnodige consumptie en spaarde.

Naarmate de tijd verstreek, begonnen deze besparingen mij omhoog te stuwen in de piramide van Maslow. Ik had een vangnet dat niet onderhouden hoefde te worden, en dit nam mijn angst weg om de toegang tot mijn basisbehoeften te verliezen, waardoor een niveau van veiligheid werd geboden waar ik voorheen alleen maar van had gedroomd. Toen deze angsten wegvielen, beschouwde ik mezelf niet meer als een mislukkeling. Ik leerde van mezelf te houden.

Ik kreeg het gevoel dat ik op het juiste pad zat, dat ik de ‘oranjeweg’ had gevonden en nu langs de vloeiende bochten en zacht glooiende heuvels slenterde. Toen ik mijn medereizigers ontmoette en leerde kennen, begon ik het gevoel te krijgen dat ik hier thuishoorde. Een veelheid aan zielen van over de hele wereld, met instrumenten in de hand om een ​​betere toekomst te creëren.

Bitcoin en zelfactualisatie:

Nu ik de piramide van Maslow heb beklommen, denk ik niet meer alleen aan ‘waar’ ik wil zijn in de toekomst, maar begin ik na te denken over ‘wie’ ik wil worden. Ik overweeg welke gewoonten ik wil hebben, mijn manier van denken, houding en vaardigheden. Ik heb stappen ondernomen om deze ideale versie van mezelf te worden.

Toen ik de bijna onstuitbare aard van het gedecentraliseerde netwerk van Bitcoin begon te begrijpen, besefte ik dat de waarde ervan waarschijnlijk alleen maar zou blijven groeien naarmate een groter deel van de mensheid het bleef zien als de uitweg uit een donkere wereld en het omarmde. Ik besefte dat als het inderdaad in omvang en schaal zou blijven toenemen, mijn inkomen in de loop van mijn leven waarschijnlijk nooit zou stijgen.

Mijn eerste baan betaalde me het equivalent van ₿0.5/uur (50,000,000 “*satoshis*” (een eenheid bitcoin gelijk aan 1/100 miljoenste deel van een bitcoin). Spoel zeven jaar vooruit en ik had mijn in dollars uitgedrukte inkomsten verdubbeld Als we echter kijken naar het in bitcoin uitgedrukte loon, was mijn loon gedaald tot 7 sats/uur (₿200,000/uur).

Na mijn “grote” promotie in 2020 verdiende ik slechts 75,000 sats/uur (₿0.00075/uur)… Omdat de in fiat uitgedrukte prijs van bitcoin door de jaren heen is gegroeid, blijft mijn in bitcoin uitgedrukte inkomen alleen maar dalen. Vandaag krijg ik slechts 45,000 sats/uur betaald en als ik geen loonsverhoging zie voordat bitcoin zijn hoogste punt ooit van $68,798 opnieuw bereikt, verdien ik slechts 27,000 sats/uur.

Dit besef dat mijn inkomen in bitcoins in de loop van de tijd alleen maar zou dalen naarmate de waarde van mijn spaargeld groeide, was bevrijdend. Dus verliet ik mijn baan waar ik een hekel aan had (een baan waarvan ik begon te beseffen dat ik die alleen uitvoerde uit angst om achterop te raken bij de inflatie) en kreeg een nieuwe baan die beter aansluit bij wie ik wilde dat mijn toekomstige zelf zou zijn.

Ik zie het leven niet langer als een waanzinnige overlevingsdrang tot de dood, maar zie het als een reis van zelfontdekking en verbetering. Ik jaag niet meer op geld zoals vroeger. In plaats daarvan wil ik gewoon minder uitgeven dan ik verdien en een positieve output produceren.

"Wauw. We zijn zojuist tot de conclusie gekomen dat we niet meer aan geld hoeven te denken… Precies wat de socialisten willen, maar dan in werkelijkheid, niet gemaakt uit hoop en geweld. Bitcoiners zijn iets anders. Iedereen denkt dat we geobsedeerd zijn door geld, maar de realiteit is dat we er mee bezig zijn, dus niemand hoeft aan geld te denken. Geef gewoon minder uit dan je verdient, dan komt alles goed. Geen behoefte aan krediet of schulden. Gewoon spaargeld. Eenvoudig."
-Jagerbeest

Menselijk handelen:

‘Goed karma sleept ons net zo meedogenloos als slecht terug, en de keten die uit onze deugden voortkomt, houdt net zo stevig en nauw vast als die welke uit onze ondeugden is gesmeed.’
-Annie Besant

Hoewel Satoshi Nakamoto de Bitcoin Whitepaper pas 113 jaar na Besants publicatie van “Karma” in 1895 zou uitbrengen, kan ik niet anders dan parallellen zien tussen Bitcoin en haar geschriften over karma.

Bitcoin is de keten die voortkomt uit de deugden van de mensheid; het is een keten die is ontworpen om echte monetaire soevereiniteit aan de mensheid te verlenen en een einde te maken aan de inherente negatieve externe effecten die we tegenkomen in gecentraliseerde, door de overheid uitgegeven valutasystemen.

Karma (letterlijk ‘actie’) is een leer over de gevolgen van acties. Elke actie die een mens uitvoert, zal een ‘afdruk’ achterlaten of gevolgen hebben. Elke actie heeft zijn gevolgen. Of het nu ten goede of ten kwade is, elke actie heeft gevolgen, zowel in de wereld als in jezelf.⁴

“Ons leven is niet het onze. We zijn verbonden met anderen, uit het verleden en het heden, en door elke misdaad en elke vriendelijkheid brengen we onze toekomst voort.”
-David Mitchell, Wolkenatlas

Zo komen we terug bij de piramide van Maslow.

Voorbij de top van Maslow:

In dit stuk hebben we nogal wat besproken over de piramide van Maslow. We zijn gereisd van de basisbehoeften aan de basis, omhoog via onze behoeften met betrekking tot veiligheid en nog verder naar de psychologische behoeften die ons, wanneer vervuld, helpen optimaal te functioneren in de samenleving. Uiteindelijk bereikten we Maslow’s Apex: zelfactualisatie, de sleutel tot vervulling en zingeving in het leven. Nu zullen we de top zelf transcenderen.

Kort na zijn dood in 1970 verscheen het laatste boek van Abraham Maslow, ‘De verdere reikwijdte van de menselijke natuur’, probeerde voorbij de bovengrenzen van zijn oorspronkelijke hiërarchie van behoeften te reizen. In dit laatste boek verdiepte Maslow zich in zijn gedachten over zelftranscendentie, waarbij hij hogere niveaus van menselijke ontwikkeling verkende die verder gaan dan zelfactualisatie.

In een evolutie ten opzichte van enkele van zijn eerdere geschriften onderzocht Maslow hoe de menselijke ontwikkeling zich buiten de grenzen van het zelf manifesteert. Hij schreef:

“Zelfactualiserende mensen zijn, zonder één enkele uitzondering, betrokken bij een zaak buiten hun eigen huid, bij iets buiten henzelf. Ze zijn toegewijd en werken aan iets, iets dat heel kostbaar voor hen is – een roeping of roeping in de oude zin, de priesterlijke zin. Ze werken aan iets waartoe het lot hen op de een of andere manier heeft geroepen en waar ze aan werken en waar ze van houden, zodat de tweedeling tussen werk en vreugde in hen verdwijnt.”⁵

Maslow beschreef de vele gedragingen die volgens hem tot zelfactualisatie leidden:

Ervaar volledig, levendig en onbaatzuchtig met volledige concentratie en totale absorptie.
Maak ‘groei’-keuzes in plaats van ‘angst’-keuzes (bijvoorbeeld door ervoor te kiezen eerlijk te zijn in plaats van handige leugens te vertellen).
Luister naar je ‘impulsstemmen’ en laat het zelf naar voren komen in plaats van te luisteren naar de stemmen van het establishment, de ouderen, de autoriteit of de traditie.
Doorbreek de illusie en ontdoe je van valse ideeën en ontdek je eigen mogelijkheden.
Stel jezelf open om erachter te komen wie je bent, waar je naartoe gaat en wat je missie is.

Over transcenderende actualizers gesproken, Maslow stelde dat ze op de een of andere manier allemaal hun leven leken te hebben gewijd aan de zoektocht naar wat hij ‘zijns’-waarden [B-waarden] noemde. De ultieme intrinsieke waarden van de menselijke natuur. Deze omvatten heelheid, rechtvaardigheid, levendigheid, schoonheid, uniciteit (zowel van jezelf als van anderen) en waarheid. Maslow definieerde deze als die welke niet konden worden verminderd en ging zelfs zo ver dat hij dat beweerde “…deze B-waarden zijn voor de meeste mensen de zin van het leven.”

Hoewel er vele facetten van transcendentie zijn, kan transcendentie in zijn eenvoudigste vorm worden gezien als: “…de allerhoogste en meest alomvattende… niveaus van menselijk bewustzijn, die zich, als doel en niet als middel, gedragen en in relatie staan ​​tot zichzelf, tot belangrijke anderen, tot mensen in het algemeen, tot andere soorten, tot de natuur en tot de kosmos. ”⁵

Facetten van transcendentie:

Transcendentie van cultuur: “Men kan de eigen cultuur onderzoeken… op een soort kritische of redactionele manier, op een afstandelijke en afstandelijke manier, zodat men deze kan bekritiseren, goedkeuren of afkeuren en de controle kan overnemen, en daarom bestaat de mogelijkheid om deze te veranderen.”⁵

De meningen van anderen overstijgen: “Dit betekent een zelfbepalend Zelf. Het betekent impopulair zijn terwijl dat juist is: een autonoom, zelfbeslissend Zelf worden; om je eigen regels te schrijven, om je eigen man te zijn, om niet manipuleerbaar of verleidbaar te zijn.”⁵

Transcendentie van reclame: “Om rein te zijn, zelfs te midden van vuiligheid. Reclame overstijgen betekent erboven staan, er niet door beïnvloed worden, onaangeroerd blijven. In deze zin kan men alle vormen van gebondenheid, slavernij, enz. overstijgen … de hele situatie bekijken … alsof men er objectief naar kijkt, los van een grote, onpersoonlijke of bovenpersoonlijke hoogte.”⁵

Transcendentie van tijd: “Men kan de tijd overstijgen, namelijk in de zin van hard werken voor nog niet geboren achterkleinkinderen of andere opvolgers”⁵

Transcendentie van iemands verleden: " Er zijn twee houdingen ten opzichte van iemands verleden mogelijk. Eén houding kan een transcendente houding worden genoemd. … Dit betekent volledige acceptatie. Het betekent dat je jezelf vergeeft omdat je jezelf begrijpt. Het betekent de transcendentie van wroeging, spijt, schuldgevoel, schaamte, verlegenheid en dergelijke.”⁵

Transcendentie van dichotomieën: ‘Van dichotomieën opstijgen naar bovengeschikte gehelen. … Om afgescheidenen samen te binden tot een integratie. … Dit is de ultieme transcendentie, maar elke stap op weg naar deze ultieme limiet is op zichzelf een transcendentie. …zodat de wederzijdse exclusiviteit en tegengesteldheid en Zero-sum spelkwaliteit worden overstegen. … [zodat] men kan zien dat deze elkaar uitsluitende verschillen in tegenstellingen kunnen worden gecoördineerd tot een eenheid die realistischer, waarachtiger en meer in overeenstemming zou zijn met de werkelijke werkelijkheid.”⁵

Dit wil niet zeggen dat transcendenten eeuwig gelukkige halfgoden zijn die in een staat van kosmische gelukzaligheid op aarde rondlopen. Zoals Maslow zei:

“Ik heb de vage indruk dat transcendenten minder ‘gelukkig’ zijn dan de [zelfactualisatoren] … ik krijg soms de indruk dat ze net zo vatbaar zijn en misschien zelfs meer vatbaar voor een soort kosmisch verdriet … over de domheid van mensen, hun zelfvernietiging, hun blindheid, hun brandstof voor elkaar, hun kortzichtigheid. Misschien komt dit voort uit het contrast tussen wat werkelijk is en het ideale woord dat de transcendeerders zo gemakkelijk en levendig kunnen zien, en dat in principe zo haalbaar is. Misschien is dit de prijs die deze mensen moeten betalen voor hun directe waarneming van de schoonheid van de wereld, van de heilige mogelijkheden in de menselijke natuur…’⁵

Als ik voor mezelf spreek, denk ik dat dit iets is waar veel Bitcoiners mee te maken hebben... We zijn de Bitcoin-brug naar een betere wereld overgestoken. Hoewel het deprimerend kan zijn om te zien hoe velen nog steeds aan de andere kant zwoegen, hopen we dat we uiteindelijk de hele mensheid kunnen helpen dit te ontdekken zoals wij dat hebben gedaan.

Bitcoin en zelftranscendentie:

In Bitcoin bestaat er een diepgaande afstemming met Abraham Maslows geavanceerde concept van zelftranscendentie, zoals uiteengezet in zijn laatste werken. Bitcoiners worden gedreven door een collectieve visie, die individualistische winsten overstijgt en zich richt op een transformatief doel dat verder reikt dan het zelf.

De kritiek van Bitcoiners op de traditionele fiat-monetaire systemen onderstreept het verlangen naar een maatschappelijke verschuiving. We benadrukken de onevenredige impact van deze systemen op de kansarmen en kwetsbaren, in lijn met Maslows idealen van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Het streven naar een gedecentraliseerd monetair systeem weerspiegelt een streven naar integriteit en transparantie – kwaliteiten die Maslow identificeerde als intrinsieke waarden in de hoogste regionen van de menselijke natuur.

De persoonlijke reizen van velen binnen de Bitcoin-gemeenschap weerspiegelen het pad naar zelftranscendentie. Door Bitcoin te omarmen heb ik, net als vele anderen, een groter bewustzijn van maatschappelijke uitdagingen ontwikkeld. Dit bewustzijn is niet alleen een intellectueel begrip, maar een empathische verbinding met de strijd van de mensheid als geheel. Het is een besef van de diepgewortelde onevenwichtigheden in onze huidige economische structuren, die zowel menselijke als ecologische hulpbronnen exploiteren.

Deze transformatie binnen mijzelf en anderen in de Bitcoin-gemeenschap is een bewijs van Maslow’s concept van het overstijgen van persoonlijke zorgen voor een groter doel. Onze pleidooi voor Bitcoin is niet uitsluitend een technologische of financiële achtervolging; het is een poging om een ​​rechtvaardigere en duurzamere wereld te creëren. Het vertegenwoordigt onze collectieve inspanning om, in welke mate dan ook, bij te dragen aan een toekomst die beter aansluit bij de ‘B-waarden’ die Maslow beschreef: waarheid, schoonheid en rechtvaardigheid.

Door mijn reis en inzichten te delen via dit artikel, is het mijn doel om een ​​uitnodiging te sturen naar jou, de lezer. Het is een uitnodiging om het potentieel van Bitcoin te verkennen, niet alleen als digitaal bezit, maar als een weg naar een gedeelde visie op een betere wereld. Als je Bitcoin begrijpt en misschien wel omarmt, kun je, net als ik, hoop en optimisme vinden op deze reis naar de piramide van Maslow, en uiteindelijk vanaf de top naar de hemel springen om te ontdekken welke diepten van menselijke ervaring je te wachten staan.

Afsluitende gedachten:

“Alles in de moderne samenleving is stroomafwaarts van geld, zelfs diep persoonlijke ervaringen zoals hoe we contact maken met onze families. Als ons monetaire systeem ‘ziek’ is, ontkomt niets aan de gevolgen die daaruit voortvloeien … Als we een fractie van [onze] tijd en energie zouden besteden … [aan] de wederopbouw van het monetaire systeem, geloof ik dat veel van de uitdagingen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd, dat zouden doen. verander de koers en de trend naar een oplossing.”⁶
-Seb Bunney, “De verborgen kosten van geld”

Het doel van dit artikel is niet om u te informeren over de technische details van Bitcoin onder de motorkap. Het is niet mijn doel om u ervan te overtuigen al uw bezittingen te verkopen of al uw spaargeld in Bitcoin te steken, maar eenvoudigweg om mijn gedachten weer te geven over hoe een wereld met Bitcoin beter kan zijn dan een wereld zonder Bitcoin.

Ik ben in een nieuwe parallelle wereld gestapt, een betere wereld, en de brug is sterk.

Tik tak, volgende blok.

822794 – Moskou Tijd: 2324

Speciaal bedankt:

Bedankt, Seb Bunney, voor je waardevolle bijdragen aan het eindredactieproces, waardoor de kwaliteit van dit artikel enorm is verbeterd.

Benieuwd naar meer informatie?

Hier zijn enkele bronnen die ik ten zeerste zou aanbevelen als je meer wilt weten over bitcoin en de betere wereld die het creëert:

 • Kijkglaseducatie: https://lookingglasseducation.com/courses/free-foundation-course/
 • Welkom bij de Bitcoin-cursus: https://welcome.swanbitcoin.com/
 • De Bitcoin-standaard: https://saifedean.com/tbs
 • Lyn Alden's 7 misvattingen over Bitcoin: https://www.lynalden.com/misconceptions-about-bitcoin/

Bibliografie:

 • ¹Cherry, Kendra, MSed. (2023, 14 maart). Biografie van Abraham Maslow (1908-1970). Heel goed. https://www.verywellmind.com/biografie-of-abraham-maslow-1908-1970-2795524
 • ²Messeri, Ethan. (2023). Waarom de inflatiedoelstelling van 2%? Michigan Journal of Economics. https://sites.lsa.umich.edu/mje/2023/09/04/why-the-2-inflation-target/#:~:text=This%20meant%20that%20costs%20only,and%20an% 20verhoging%20in%20prijzen.
 • ³Pundit, Calafia. (2021, 20 juli). Een nadere blik op de Covid-gerelateerde stijging in M2. Op zoek naar Alfa. https://seekingalpha.com/article/4440012-a-closer-look-at-the-covid-related-surge-in-m2
 • ⁴Karma: de weg van actie. Het pluralismeproject. https://pluralism.org/karma-the-way-of-action
 • ⁵Maslow, Abraham H. De verdere reikwijdte van de menselijke natuur. Vikingpers, 1971.
 • ⁶Bunney, Sebastiaan. De verborgen kosten van geld: hoe financiële krachten ons leven en de wereld om ons heen vormgeven. Kindle uitgave, 2023. Web. https://sebbunney.com/the-hidden-cost-of-money/

laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

screenshot 2024 01 06 om 5.47.40 uur gewijzigd
Bijdrager